Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!
Call us toll free:

OCUPA’T BCN és una iniciativa de formació i promoció de joves que dona suport a la inserció laboral. La finalitat és que es formin i s'apropiïn de diferents eines de comunicació assertiva per poder exposar les seves millors qualitats professionals.


AQUEST DOCUMENTAL ÉS UN RECONEIXEMENT A L'ESFORÇ CONJUNT I LES SINERGIES QUE HI HA ENTRE ENTITATS, L’ADMINISTRACIÓ I EL VEÏNAT DE LA ZONA NORD, PER CONTRIBUIR A L’EMPODERAMENT I LA INSERCIÓ LABORAL DELS I LES JOVES DEL TERRITORI, ALHORA QUE REFORÇAR LA SEVA RELACIÓ AMB LA COMUNITAT. OCUPA’T BCN ÉS UNA INICIATIVA QUE SE SUMA A AQUESTS OBJECTIUS.

Dinamitza
  • el parlante
Col·laboren
  • Pla Comunitari Zona Nord
  • salesians pes cruïlla
  • Fundació Jovent
  • El 68 Bar Gastronómico
Amb el suport de
  • Pla de Barris
  • Ajuntament+Barcelona Activa